REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU PROWADZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.NATURALWAY.PL

Informacje ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego NATURALWAY.pl, dostępnego pod adresem www.naturalway.pl

2. Administratorem Danych Osobowych Sklepu Internetowego NATURALWAY.pl jest: Natural Way ul. Hlonda 2a/86, 02-972 Warszawa email kontakt@naturalway.pl NIP 8811366070 Regon 120488537

3.Biuro Obsługi Klienta Sklepu czynne jest w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku; kontakt poprzez adres e-mail kontakt@naturalway.pl lub telefonicznie pod numerem +48 660 235 577

4. Adres reklamacyjny i adres korespondencyjny: Natural Way, ul. Hlonda 2a/86, 02, 972 Warszawa

5.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami do niego;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający pod adresem www.naturalway.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie;

Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep;

Towar – produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta, dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych;

Biuro Obsługi Klienta – punkt prowadzony przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 3, służący do kontaktu ze Sklepem;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121);

u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem automatyczną wiadomość zwrotną z informacją, że Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia lub jego części przez Sklep.

1.3. W zamówieniu Klient dokonuje:
– wyboru zamawianych Towarów
– oznaczenia sposobu dostawy i adresu dostawy
– wyboru sposobu płatności.Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło,
– niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w sklepie.

1.4. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych Towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest wg czasu realizacji najdłuższego z podanych.

1.5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

1.6. Zamówienia są realizowane do 10 dni roboczych. Większość Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu jest dostępna natychmiast, dlatego zamówione produkty wysyłane są w dni robocze jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od godziny złożenia zamówienia i potwierdzenia płatności). W przypadku Towarów, których Sklep nie posiada w magazynie czas kompletowania zamówienia może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

1.7. Czas doręczenia przesyłki jest zawsze taki sam i może wynieść od 2 do 4 dni roboczych, koszt doręczenia pokrywa Zamawiający, chyba że zamówienie przekroczy kwotę 200 zł, wówczas koszt dostawy pokrywa Sklep.

1.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, w związku z czym realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

1.9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek, wyłącznie w języku polskim.

1.10. Przy składaniu zamówienia Klient akceptuje Regulamin, mając uprzednio możliwość zapoznania się z nim.

1.11. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie.

§ 2 Zmiany w zamówieniach

2.1 Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu wysłania Towaru).

2.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta przez adres e-mail: kontakt@naturalway.pl.

2.3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem, dotyczące w szczególności zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy, zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail podanego na zamówieniu lub z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

§ 3 Ceny Towarów

3.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

3.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.4. Sposób dostawy towaru, odbywa się zawsze za pomocą kuriera, zgodnie z formularzem zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach do zmiany sposobu dostawy. Koszty dostawy zamówionego Towaru ponosi Zamawiający. Jeśli zamówienie przekracza kwotę 200 zł, koszt wysyłki ponosi Sklep.

3.5. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość wysyłki zagranicznej istnieje tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z Biurem Obsługi Klienta.

§ 4 Formy płatności i nadpłaty

4.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Przelew bankowy, Przelew elektroniczny lub karta kredytowa; przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

płatność przy odbiorze za pobraniem u kuriera (dodatkowy koszt 3,00 zł).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i Przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24.

4.2. Towary z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową lub Przelewem elektronicznym.

4.3. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

4.4. Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu powstania nadpłaty, uznania reklamacji lub zwrotu Towaru Klient otrzyma w taki sam sposób, w jaki wpłacił pieniądze lub na życzenie Klienta w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta, Kontakt do Biura Obsługi Klient możliwy jest przez adres e-mail: kontakt@naturalway.pl.

§ 5 Reklamacje

5.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, od producenta i są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego (np. ten sam produkt może posiadać nieco inne opakowanie zmodyfikowane z inicjatywy producenta, co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność).

5.2 Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.

5.3 Reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) oraz pisemną informacją o przyczynie reklamacji (ewentualnie o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji) powinny być dostarczone przez Klienta do Biura Obsługi Klienta na własny koszt.
Adres na jaki należy przesłać reklamowany towar to:
Natural Way
ul. Hlonda 2a/86
02-972 Warszawa

5.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep wraz z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia Towaru lub wymiany na nowy jak również w sytuacji, gdy Towar był już wymieniany albo naprawiany, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu Towaru lub za zgodą Klienta Sklep zaoferuje mu inne, dostępne Towary do wyboru.

5.5. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z Towarem, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

5.6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7 Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1 Po złożeniu zamówienia w Sklepie dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.2 Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

7.3 Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

7.4 Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

7.5 Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

7.6 Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

7.7 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.8 Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego NATURALWAY.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.

8.2. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość wynika z odpowiednich przepisów.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2019 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

8.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.naturalway.pl .Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. W stosunku do Klientów, którzy posiadali konto przed zmianą Regulaminu, zmiana jest skuteczna w terminie 10 dni od daty poinformowania ich o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez sposób wskazany przez Sklep lub przesłać swoje oświadczenie na adres Biura Obsługi Klienta. Sklep z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

8.6 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Zawsze i w każdej chwili masz prawo do:

 • aktualizacji lub usunięcia swoich danych

 • do otrzymania kopii danych przechowywanych przez sklep

 • masz prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu

Zawsze otrzymasz z naszej strony pomoc i wszelkie wyjaśnienia.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.naturalway.pl

1. Kto jest administratorem danych osobowych sklepu internetowego www.naturalway.pl?

Administratorem danych osobowych www.naturalway.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Natural Way Justyna Sobolewska-Noel

ul. Hlonda 2a/86, 02-972 Warszawa

NIP: 8811366070

REGON: 120488537

2. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w www.naturalway.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.naturalway.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT www.naturalway.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.naturalway.pl dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.naturalway.pl

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do logowania do www.naturalway.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.naturalway.pl

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.naturalway.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.naturalway.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. Poczta Polska

b. DPD

c. InPost

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do biura księgowego:

a. KANCELARIA PODATKOWA Beata Kuszewska i Wspólnicy Sp. z o.o.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.naturalway.pl

www.naturalway.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a. DialCom24 Sp. z o.o. operatora serwisu przelewy24.pl

b. PayPal

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.naturalway.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

4. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.naturalway.pl

A. www.naturalway.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.naturalway.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.naturalway.pl Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.naturalway.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.naturalway.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. www.naturalway.pl (cookies)

www.naturalway.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.naturalway.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.naturalway.pl do Twoich potrzeb.

www.naturalway.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.naturalway.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.naturalway.pl

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.naturalway.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.naturalway.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.naturalway.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.naturalway.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.naturalway.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.naturalway.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.naturalway.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.naturalway.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.naturalway.pl

www.naturalway.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.naturalway.pl linki do innych stron internetowych. www.naturalway.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.naturalway.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

7. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.naturalway.pl

www.naturalway.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.naturalway.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.naturalway.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem www.naturalway.pl/politykaprywatnosci

8. Kontakt

www.naturalway.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 660235577 lub e-mail kontakt@naturalway.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 660235577 lub e-mail kontakt@naturalway.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Natural Way Justyna Sobolewska-Noel

ul. Hlonda 2/81, 02-972 Warszawa

 

PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY

1. Składanie zamówień

Zamówienia dokonuje się na stronie internetowej sklepu www.naturalway.pl. W celu złożenia zamówienia przez stronę internetową należy kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” następnie należy wybrać wielkość opakowania i wpisać ilość sztuk*. Po włożeniu towaru do koszyka pojawi się informacja o rodzajach i ilości zamówionych produktów a pod nią formularz z opcją wyboru rodzaju przesyłki. W kolejnym panelu „Zawartość Twojego koszyka” widoczne są produkty, które zostały dodane do koszyka oraz ich ceny i ilość sztuk. W tej części również należy dokonać wyboru dostawy produktów.

*Jeśli ilość sztuk nie chce się zwiększyć do żądanej przez Państwa oznaczać to może, że nie mamy w magazynie takiej ilości danego produktu. Można wtedy złożyć zapytanie mailowo (kontakt@naturalway.pl) lub telefonicznie (+48 660235577) i dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zamówienia większej ilości danego towaru.

Wysyłamy przesyłki wyłącznie za pośrednictwem kuriera. Przesyłka oznaczona jako „Kurier DPD” to przesyłka wysyłana za pośrednictwem Kuriera DPD po dokonaniu płatności przelewem lub wybraniu opcji płatności elektronicznej. Do wszystkich standardowych przesyłek wysyłanych kurierem jest dodawany koszt przesyłki w wysokości 13 zł. Istnieje opcja przesyłki „Kurier DPD za pobraniem”. Wybierając tą opcję do kosztów zakupu jest dodawany koszt przesyłki w wysokości 16 zł. Istnieje także możliwość odbioru przesyłki w paczkomatach InPost na terenie całego kraju.

Dane w części formularza oznaczonej jako „Płatność” same dostosowują się do danych w części „Dostawa”. Jeśli więc np. wybierzemy opcję „przesyłka kurierska” formą płatności będzie „Przelew” lub „Płatności elektroniczne”

Następnie po kliknięciu „Potwierdź zakup” można zalogować się, co daje możliwość korzystania z naszych programów lojalnościowych lub dokonać zakupów bez logowania się. Następnie należy podać dane potrzebne do złożenia zamówienia wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. Dzięki podaniu adresu mailowego otrzymacie Państwo informacje od nas o postępach realizacji zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo maila z linkiem, w który należy kliknąć w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Płatności on-line dokonać można wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia, kiedy na stronie sklepu wyświetlą się odpowiednie opcje.

Płatności zwykłym przelewem dokonać można w dowolnym momencie.

Dane do przelewu:

Natural Way

ul. Hlonda 2/81, 02-972 Warszawa

Nr rachunku bankowego MBank: 07 1140 2004 0000 3202 7829 3721

W tytule przelewu należy podać nr zamówienia np. Zamówienie 2024

2. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu

Dokładamy wszelkich starań, aby zakupione przez Państwa produkty dotarły do miejsca przeznaczenia w nienaruszonym stanie. W tym celu kosmetyki pakujemy w mocne kartonowe pudełka, które dla większego bezpieczeństwa wypełniamy tak, aby przedmioty nie mogły się w nich swobodnie przesuwać podczas transportu. Opakowania kosmetyków zabezpieczamy dodatkowo folią żeby uniknąć ich otwarcia się i rozlania. Każda paczka jest owijana taśmą w celu zagwarantowania, że nikt przed Państwem jej nie otwierał. Wysokie standardy pakowania przesyłek to także ochrona środowiska, staramy się używać jak najmniej materiałów, które nie mogą później recyklingowi

Gdyby jednak zdarzyło się uszkodzenie zawartości paczki należy spisać w obecności kuriera protokół szkody i przesłać go nam razem z dowodem zakupu towaru. Reklamacje takie należy składać do 7 dni od daty odebrania przesyłki.

3. Oryginalne produkty

Wszystkie sprzedawane w naszym sklepie produkty są oryginalne. Jako jedyny przedstawiciel marki Natural Way na terenie Polski, kupujemy je bezpośrednio od producenta, bez żadnych dodatkowych pośredników. W razie wątpliwości można każdy produkt zareklamować, jednak reklamacje złożone po otwarciu oryginalnego opakowania nie będą uwzględniane.

4. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia to okres od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku płatności on-line lub zwykłym przelewem następuje to po zaksięgowaniu wpłaty) do chwili, kiedy przewoźnik odbierze od nas przesyłkę.

Paczki wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Standardowy czas realizacji zamówienia to 48 h od momentu zaksięgowania wpłaty.

Jeśli konieczny byłby dłuższy czas kompletowania zamówienia zostaną Państwo o tym fakcie jak najszybciej powiadomieni abyście mogli podjąć decyzję czy chcecie Państwo zaczekać dłużej na realizację zamówienia.

5. Bezpieczeństwo

Czy dokonując zakupu muszę zakładać konto w sklepie?

Nie jesteś zobligowany do założenia konta w naszym sklepie. Zamówienie można też złożyć drogą mailową (kontakt@naturalway.pl). W mailu należy podać nazwę zamawianego produktu, ilość sztuk zamówienia oraz dokładny adres wraz z nr telefonu do wysyłki zamówienia. Po otrzymaniu maila z zamówieniem odeślemy Państwu informację z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, oraz kwotą i nr konta do przelewu bankowego. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu się płatności na koncie.

Dlaczego warto założyć konto w sklepie ?

Korzystając z założenia konta w sklepie dostajesz do dyspozycji własny panel do zarządzania kontem i zakupami w sklepie. Zakładając konto w sklepie w pełni korzystasz ze wszystkich programów i akcji rabatowych dostępnych dla naszych klientów. W każdej chwili masz wgląd do śledzenia realizacji i historii swoich zamówień. Nie musisz za każdym razem wypełniać swoich danych adresowych.

Czy sprzedawane produkty są oryginalne ?

TAK. Wszystkie produkty są oryginalne. Jesteśmy wyłącznym dystybutorem marki Natural Way na terenie całej Polski. Produkty Natural Way to kosmetyki, które dostępne są w sklepach i drogeriach stacjonarnych i internetowych na terenie całej Polski i na naszej stronie sprzedażowej on-line. Oryginalne produkty z serii naturalnych kosmetyków Natural Way bazują wyłącznie na naturalnych składnikach roślinnych; nie zawierają żadnych chemicznych dodatków i nie są testowane na zwierzętach.

6. Dostępność produktów

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie naszego sklepu są dostępne stale, dlatego zamówione produkty wysyłamy jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od: godziny złożenia, potwierdzenia zamówienia, potwierdzenia płatności).

W sporadycznych przypadkach, wynikających ze wzmożonego popytu i wysokiej sprzedaży określonego produktu może zdążyć się tak, że produkt nie będzie dostępny w chwili złożenia zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku towarów, których nie posiadamy w magazynie czas kompletowania zamówienia może wydłużyć się do 7 dni roboczych. W sytuacji, gdy czas realizacji może się wydłużyć ponad 7 dni niezwłocznie o tym fakcie Państwa poinformujemy.

7. Sposoby płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • przelew bankowy; przy tej formie płatność realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu płatności na konto firmy,

 • przelew elektroniczny lub płatności kartami płatniczymi za pomocą serwisu Przelewy24; przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

 • płatność przy odbiorze za pobraniem u kuriera

Dane do przelewu:

Natural Way

ul. Hlonda 2/81, 02-972 Warszawa

Nr rachunku bankowego MBank: 07 1140 2004 0000 3202 7829 3721

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

Towary z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową lub Przelewem elektronicznym.

W przypadku nie dokonania płatności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

 

8. Koszty i sposoby dostawy

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Szczegóły dotyczące każdej formy przesyłki można znaleźć w trakcie dokonywania zakupów – w koszyku.

Zryczałtowany koszt przesyłek:

 • Przelew (przedpłata) – Kurier DPD zamówienia do 200 zł 15 zł a zamówienia powyżej 200 zł gratis

 • Płatność za pobraniem – Kurier DPD zamówienia do 200 zł 18 zł a zamówienia powyżej 200 zł gratis

 • Przelew (przedpłata) – Paczkomaty In Post zamówienia do 200 zł 15 zł a zamówienia powyżej 200 zł gratis

 • Płatność za pobraniem – Paczkomaty In Post Express zamówienia do 200 zł 18 zł a zamówienia powyżej 200 zł gratis

 • Przelew (przedpłata) przesyłka zagraniczna Poczta Polska zamówienia do 500 zł 29 zł zamówienia powyżej 500 zł gratis

 • Przelew (przedpłata) przesyłka zagraniczna – Kurier DPD Kraje UE zamówienia do 1 kg  59 zł zamówienia powyżej 1000 zł gratis

 

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego (np. ten sam produkt może posiadać nieco inne opakowanie, zmodyfikowane z inicjatywy producenta, co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność).

2. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.

3. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) oraz pisemną informacją o przyczynie reklamacji (ewentualnie o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji) powinny być dostarczone przez Klienta do Biura Obsługi Klienta na własny koszt.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru lub za zgodą Klienta Sklep zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.

5. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z Towarem, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać Towar na adres Biura Obsługi Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór do pobrania: Formularz_zwrotu_towaru_Natural_Way

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Natural Way

ul. Hlonda 2/81

02-972 Warszawa

kontakt@naturalway.pl

Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………………………………………………….., numer zamówienia …………………………………………………………………………………………,

data zakupu towaru……………………………………………………………………………..,

data odbioru towaru ……………………………………………………………………………….,

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………………

Telefon………………………..E-mail

Proszę o zwrot gotówki na poniższy rachunek bankowy (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta).

Nazwa banku: ……………………………………………………………………

Nr rachunku: ……………………………………………………………………..

Data……………………………………………………………………………………..

Podpis.